Машини за импулсно слепване

Настолни машини

packaging-desktopМашина за импулсно слепване на пликове чрез плосък реотан, без стойка.
Възможност за срязване на фолиото чрез механичен нож.
Машина за импулсно слепване на пликове чрез плосък реотан, без стойка.
Максимална дължина на термошева  – 350/450/680 мм
Ширина на термошева – 4 мм
Цикъл на слепване -  2 до 13 сек.
Инсталирана мошност – 400 W
Захранващо напрежение – 220/50 V/Hz

packaging-vertical1

packaging-vertical2

Вертикални машини

Машина за импулсно слепване на пликове,
закрепена на стойка с крачен педал
Максимална дължина на термошева  – 350/450/680 мм
Ширина на термошева – 4 мм
Цикъл на слепване -  2 до 13 сек.
Инсталирана мошност – 400 W
Захранващо напрежение – 220/50 V/Hz

Машина за импулсно слепване, закрепена на маса с педал

packaging-pedal(челюстите на машината се задвижват чрез крачен педал)

Максимална дължина на термошева  – 450 мм
Ширина на термошева – 4 мм
Цикъл на слепване -  2 до 13 сек.
Инсталирана мошност – 400 W
Захранващо напрежение – 220/50 V/Hz